Algemene Voorwaarden

Padel Clinics Nederland

01-03-2023

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Padel Clinics Nederland

: PadelClinicsNederland, ingeschreven in de KvK
(Rotterdam) onder nummer 62743619 PK Tennis en Padel
De deelnemer

: het bedrijf of de natuurlijke persoon, die incidenteel of structureel
Deelneemt aan de activiteit(en) van Padel Clinics Nederland.

De voorwaarden : De algemene voorwaarden van Padel Clinics Nederland.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteit(en), welke
door Padel Clinics Nederland worden georganiseerd en waaraan de deelnemer deelneemt.


Artikel 3. Overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand door:
– Aanmelding via de website van Padel Clinics Nederland:
http://padelclinicsnederland.nl
– Aanmelding via e-mail.
3.2. Door aanmelding volgens bovengenoemde mogelijkheden accepteert de deelnemer de
algemene voorwaarden en de bijhorende kosten van de activiteit(en) van Padel Clinics Nederland.Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

4.1. De kosten van deelname aan een activiteit zal door Padel Clinics Nederland
aan de deelnemer middels een factuur in rekening worden gebracht.
4.2. Deelnemer dient de factuur 14 dagen voor aanvang van de activiteit te voldoen.
4.3. Annuleren kan tot drie weken voor de datum waarop de clinic zou plaats vinden.
Er zal dan 75% van het afgesproken geldbedrag worden teruggestort.Artikel 5. Clinics en tijden

5.1. Padel Clinics Nederland beslist op locatie of de activiteit doorgang
kan vinden in verband met de weersomstandigheden.

 

Artikel 6. Verwerking persoonsgegevens AVG

6.1. De deelnemer accepteert dat zijn/haar gegevens worden opgeslagen in een
geautomatiseerd bestand.
6.2. De door deelnemer verstrekte gegevens zullen uitsluitend voor de uitvoering van de
overeenkomst worden gebruikt, alsmede voor in de toekomst door opdrachtnemer te ontplooien marketingactiviteiten. De deelnemer geeft Padel Clinics Nederland toestemming om de verstrekte gegevens hiertoe te gebruiken. Dit gebruik door Padel Clinics Nederland is is overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Het volgen van activiteiten door de deelnemer bij Padel Clinics Nederland is volledig op eigen risico. Padel Clinics Nederland is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan spullen van de deelnemer. Tevens is Padel Clinics Nederland niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of blessureleed ontstaan tijdens de clinic of activiteit(en) en de mogelijk daaruit voortvloeiende schade.
7.2. Padel Clinics Nederland adviseert de deelnemer ten zeerste om tijdens de activiteit(en) de juiste kleding en gepast schoeisel te dragen. Dit om blessures en/of ongelukken te voorkomen. De keuze van kleding en schoeisel blijft echter een eigen keuze en verantwoordelijkheid van de deelnemer.